Drodzy (przyszli) rodzice,

chcielibyśmy Wam przedstawić naszą inicjatywę rodziców dla za wcześnie narodzonych i narodzonych z ryzykiem dzieci (Elterninitiative für Früh- und Risikogeborene Hamburg e. V.) i zachęcić Was do korzystania z naczej oferty.

Frühstart Hamburg e. V. zostało załoźone w 1995 roku, w szpitalu Allgemeines Krankenhaus Heidberg jako inicjatywa rodziców dla za wcześnie narodzonych i narodzonych z ryzykiem dzieci. Jesteśmy rodzicami, którzy urodzili wcześniaki albo dzieci z ryzykiem w jednym ze szpitali Hamburga. Tak jak Wy staliśmy na początku bezradni przed inkubatorem, w którym leźało nasze o wiele za małe i chore dziecko. Teraz Wy jesteście w tej sytuacji, a my chcemy wspomóc Was radą i rozmową – równieź wtedy, kiedy Wasze dziecko opuściło juź szpital. Do naszych członków naleźą przede wszystkim rodzice, którym to teź się przetrafiło, ale teź lekarze, pielęgniarki i terapojci.

Oferujemy rozmowy i porady w:

Moźemy udzielić Wam „wypróbowanych“ porad i sugesti, polecić adresy organizacji, terapojtów i lekarzy oraz udostępnić fachową literaturę. Dodatkowo organizujemy wykłady i rozmowy na temat „wczesniaków“. Dzięki naszemu członkostwu w Bundesverband „DAS FRÜHGEBORENE KIND e.V.“ mamy równieź moźliwość, zaaranźować kontakty ponadregionalne i umoźliwić udział w konferencjach o wcześniakach.

Serdecznie zapraszamy

Frühstart Elterninitiative für Früh- und Risikogeborene Hamburg e.V.